Älgarnas vinter

Älgarnas vinterOmslag: Montage av Jan Biberg

“Stockholm 1738. En livfull, politiskt orolig huvudstad. I Ferkens gränd möter vi den unge kirurgen och fältskärn Fredrik Ekman, som någon gång också sänker sig till barberarens värv. Han har sina skäl, på lätt obestånd som han är. Och det finns inflytelserika män som under rakkniven, eller efter en sup eller två, ibland läcker viktig information. Vilket är till gagn för vår hjältes fortsatta verksamhet. Särskilt som han vid sidan av sin humanitära verksamhet bland hjälpsökande från salonger och ölstugor – ägnar sig åt kreativt tänkande.

Det gäller flera i hans krets. Medan Carl Linnaeus hemmavid röner spott och spe för sitt internationellt erkända Systema naturae, gör han sig grova pengar på att bota den olidliga överklassen från fransosen. Och Mårten Triewald har utöver alla sina tekniska innovationer fått den befängda idén att odla silkesmaskar. Vad gör man inte för handelsbalansen? “Skeppsbroadeln” och allsköns krämare har lyckats ta sig in i politiken sedan mössorna under Arvid Horn så snöpligen dragit sig tillbaka.

Samhällsnyttan står högt i kurs i Sverige. Avlägsna är drömmarna om stormaktstatus och krigsframgångar – helst mot Ryssland – och fjärran segrarens lön i rosiga famnar. Men kanske inte så länge.

Och vår vän Fredrik Ekman? Han får en lysande idé. Att tämja älgar är lösningen på nationens problem. Skogens konung utgör en dittills negligerad resurs, civilt, militärt och kriminellt. Följ den spännande berättelsen om hur en ung mans drömmar nästan blir verkliga. På 1700-talet.”

Bonniers