Reumatism

Reumatism

Vad menas egentligen med reumatism och vilka olika sorters reumatiska sjukdomar finns det? Svaret är komplext. Inom reumatologin samsas ett åttiotal diagnoser, allt från lindriga övergående besvär till akuta och livshotande sjukdomstillstånd och reumatiska sjukdomar drabbar både unga och gamla. De yttrar sig på flera olika sätt och kan drabba leder, inre organ och blodkärl med symtom i form av smärta, inflammation och ett aktiverat immunsystem.

I boken förklaras immunsystemets betydelse för de flesta reumatiska sjukdomar, dess grundläggande uppbyggnad och sätt att fungera – kunskap som är viktigt för patienten. Vidare presenteras nya läkemedel och den senaste forskningen på området.

Tack vare grundläggande immunologisk forskning kan vi i dag på ett helt annat sätt än förr förstå hur immunsystemet fungerar, och hur det i många fall kan angripa leder och andra vävnader i kroppen. Möjligheterna att behandla vanliga reumatiska sjukdomar som ledgångsreumatism har därigenom ökat på senare år, och denna bok ger en bred översikt över både symtom och behandling och de framtida möjligheter som forskningen utpekar.

Recensioner

Annat