Salomos vikarie

Salomos VikarieOmslag: Montage av Jan Biberg

“Salomos vikarie är en roman där vår tid och 1700-talets slut på ett finurligt sätt speglas i varandra och ger perspektiv på maktens väsen och irrgångar. Den unge huvudpersonen arbetar som utredare på ett departement och vantrivs med karriärismen och tillvarons tomhet. På lediga stunder för han anteckningar om en ung uppåtsträvande man i kretsarna kring Gustav III:s hov . . .”

Bonniers