Jag gav ut Salomos vikarie och Älgarnas vinter på 90-talet och har därefter gett ut ytterligare 13 böcker på olika förlag.


Gryllos metamorfoser (2023)

» Kirke var i den grekiska mytologin solguden Helios och havsnymfen Perses häxliknande och trollkunniga dotter. I Odyssén diktar Homeros om hur hon förvandlar Odysseus män till grisar, medan Odysseus själv har ett motgift som gör att han undkommer häxans förvandling. Historien vidareutvecklas hos den romerske författaren Plutarchos, som låter svinen få möjlighet att bli människor igen, men Gryllos vill hellre fortsätta som gris. Dessa 100 sonetter kretsar kring varför Gryllos väljer på det viset, och skildrar hans vidare öden som gris. Vad händer sedan, vill han till slut bli människa igen? «


Den druckna apan och andra essäer (2023)

» Hur behandlades egentligen de mest sårbara i början av covid-19-pandemin? Kommer vi i framtiden kunna uppnå en medellivslängd på över 100 år? Dessa och en rad andra saktuella frågor anvhandlas i denna essäsamling som spänner över skönlitteratur, medicinsk etik, immunologi och andra medicinska teman. Dessa områden, som idag ofta betraktas separat, hänger ihop då det finns flera gemensamma nämnare. En sådan är en experimentell hållning, och här diskuteras Lars Gyllenstens författarskap i såväl en nyskriven essä som en äldre. «


Malmö och andra dikter (2022)

» Författarens andra diktsamling, Malmö och andra dikter, formellt sett strikt, renodlar sonettform samt blankvers. Här ges prov på rim, assonans, allitteration etcetera. Det är ofta tämligen underhållande/lättsamt, om än inte lättsmält, inte utan vemod. Johan Frostegård, uppvuxen i Malmö, vill ge gestalt och liv åt minnen och livshistoria, stadsutveckling och stadsoriginal. Alla som var unga på 1970-talet vet vem Zoltan vid Davidshallstorg var, liksom Ricky Bruch – båda ger relief åt poetens egen relation till staden. Frostegård är inte utan socialt patos, men drar sig likväl inte för att ge nålstick åt yrkesrevolutionärer och klimataktivister utan att själv därför framstå som konservativ och klimatförnekare ... sammantaget utgör samlingen en hyllning åt livet, så som det tett sig, så som det drömts och så som det kunnat bli. Somt diktar inte barder om, menar Frostegård, men själv gör han just det. Malmös gigantiska finansiella underskott, Staffan ”Straffan” Tappers beryktade straffmiss mot Polen, segregation och överklass: PK är han i sina dikter definitivt inte, men han är heller ingen okänslig politisk kommentator. Originellt är det, hur fast i diktartraditionen poeten än är.

Helhetsbetyg: 4. «

Michael Economou, BTJ-häftet nr 20, 2022

Boken finns att köpa bland annat hos Adlibris och Bokus.


53 sonetter med en joker (2021)

» Johan Frostegårds sonetter är en såväl finstämd som humoristisk skildring av Stockholm, men även pandemin och dess effekter, såsom att jobba på distans och gå promenader. Underfundigt och intressant refererar Frostegård till bland andra Bellman, Strindberg, Olof Palme och Bob Dylan. Skönheten och slumpen löper som en röd tråd genom samlingen som tänkvärt målar upp en bild av vår samtid. «

Boken finns att köpa bland annat hos Adlibris.


Det var så här det började (2021)

» Sjukhusdirektören och några andra anställda blivit utvalda att delta i den nya kursen Värdegrundsimplementering. Kursdeltagarna undervisas i rasifiering, genusteori och menscertifiering. Men även nya begrepp dyker upp, så som ytcertifiering, som handlar om yta, inte bara frisyr och smink. Som om det inte är nog har professorn lagt till scanifiering: skåningars strukturellt underordnade roll gentemot svenskar. Vad händer när kursen är slut? Och hur går det för sjukhuset? Med humor och satir tar författaren med oss till en miljö med skruvade karaktärer och nya konstiga frågeställningar. Kanske med en gnutta verklighet som får oss att le och nicka igenkännande. Hur står det egentligen till på Vasa Universitetssjukhus Enskede AB när pandemin lagt sig och den nya utmaningen, det tysk-kinesiska konsortiets uppköp närmar sig? Sjukhusdirektören går av och an i sitt kontor, men inte över uppköpet. Frågan hon ställer sig är hur hon ska klara av de sista hundra dagarna innan ett förmånligt fallskärmsavtal utlöses. «

Boken finns att köpa bland annat hos Adlibris.


Kameran ljuger (2020)

» Andreas gör allting rätt. Han går kurser i genuscertifiering, värdegrund,hållbar utveckling och äntligen kommer hans chans, han får toppjobbet som chef över Kvalitetslistan. All information från olika vårdgivare ska samköras, även med all annan tillgänglig information - en guldgruva som kan inbringa ansenliga summor. Dessvärre finns problem ute i vården, det finns läkare som revolterar och vägrar rapportera in till Kvalitetslistan. Parallellt dyker, som av en händelse, en soprumsmarodör upp. Övervakningskameror installeras. Kan kameror ljuga? Kameran ljuger är en humoristisk och en samtidigt mycket allvarlig och initierad skildring av vad som försiggår bakom sjukvårdens kulisser och på den penningbeströdda scen där de stora elefanterna uppträder. Denna roman anknyter löst till Johan Frostegårds förra roman, Det nya sjukhuset (Lava förlag 2019), men är helt fristående från denna. «

Boken finns att köpa bland annat hos Adlibris.


Lev livet längre: om evolution, hälsa och hur man förlänger livet (2019)

» Att få leva länge, kanske till och med för evigt, är något de flesta av oss önskar. Men varför finns egentligen åldrande och död, dessa följeslagare till livet. För våra geners spridning vore det väl bättre att vi vare sig åldrades eller dog? Är vi programmerade att dö? Just dessa frågor brukar sällan diskuteras, men är själva kärnan i Lev livet längre.

Slutsatserna som författaren drar kan vara överraskande för många, men framförallt intressant för alla. Utifrån ett evolutionärt synsätt är reproduktion och överlevnad centrala faktorer och ju längre från vår fertila ålders början, desto mindre ›bryr sig‹ evolutionen om att skydda oss! Vi är sexuella varelser som reproducerar oss genom att blanda gener vilket i sig själv är intressant och inte helt lätt att fullständigt förklara fördelarna med. Sex och död hänger alltså ihop!

De viktigaste orsakerna till att vi dör är hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och demens (i nämnd ordning), och även om vi inte kan göra något åt vår dödlighet så kan rätt mycket göras för att skjuta upp döden och även försena åldrandet. Vår livsstil har betydelse, hur vi motionerar och hur vi äter, om vi är ensamma och om vi finner ett sammanhang i livet.

I den här boken diskuteras de olika sätt att förlänga och förkorta livet som vi känner till utifrån den senaste forskningen, och hur man bär sig åt för att leva så länge man kan. Lev livet längre är populärvetenskap när den är som bäst. En bok om stillasittande, sex, stenålderskost och mormorshypotesen, en vägvisare stadigt förankrad i den senaste forskningen och med evolutionsläran som utgångspunkt. «

Boken finns att köpa bland annat hos Adlibris.


Det nya sjukhuset (2019)

» På Det Nya Sjukhuset pågår märkliga ting. Sjukvården bedrivs med nya styrsystem, värdebaserad vård, med en helt ny organisation. Chefer utan sjukvårdskunskaper har fokus på patientflöden och pengar. Konsulter skär guld och filosofer träffar patienter. Det finns ständiga ekonomiska problem överallt, och patienterna ligger i drivor på akutmottagningen, åldringar inte minst.

Läkaren Henrik Borg är 45 år, funderar på om han håller på att bli utbränd och försöker starta forskningsprojekt om placebo som är svåra att finansiera. Han är barnlös och frånskild och bor i en ombyggd kolonistuga i närheten av sjukhuset.

Lektor Lasse Lindman är genetiker och 6-barnspappa boende i Bromma och forskar på intelligenta möss och intresserar sig för hur deras hjärnor kan påverkas på olika sätt, så att somliga möss blir alkoholiserade, andra förälskade och han tar till okonventionella metoder för att skaffa fram pengar till den kostsamma forskningen, vilka involverar Shakespeare. Lindman har utläggningar om mössens språk och hjärnor och hur dessa möss humaniserats genom genförändringar som går i arv hos dem.

En oanat intelligent mus intresserar sig för doktor Borg, en skenande städrobot, Laban, jobbar i hemlighet med aktiv dödshjälp och en stundande musrevolution hotar sjukhusets existens. «

Boken finns att köpa bland annat hos Adlibris.

Recensioner / media


Försjunken i Goethe och andra essäer (2018)

» Essäerna i denna bok har publicerats under åren 2016 - 2018 i tidskrifter och tidningar. De rör sig i gränslanden mellan naturvetenskap och medicin, humaniora och skönlitteratur. Evolution i allmänhet och människans i synnerhet är ett av bokens teman.

Hos två förebilder som gränsöverskridare poeterna m m Johann Wolfgang von Goethe och Lars Gustafsson hämtar Johan Frostegård inspiration på tankeresor kring artificiell intelligens, memer, religion och sjukvård. Har tertiär syfilis något att säga om Shakespeare, om Hamlet, om vårt medvetande? Hur kan medvetandet påverkas och hur är det uppbyggt? Hur har vi människor formats och varför? Heltäckande svar finns sällan, men några slutsatser kan enligt författaren ändå dras. «

Boken finns att köpa bland annat hos Adlibris.


Evolutionen och jag (2017)

» Hur hänger Nietzsche, Shakespeare och syfilis ihop? Religion och robotar? Är människan ett djur bland andra?

Evolutionsteorin och Darwins idéer om det naturliga urvalet sägs ofta vara den bästa idé någon någonsin fått. Men även om teorierna står starka på ett övergripande plan, så finns där många luckor och lösa trådar på några av livets riktigt stora frågor.

Den här boken handlar om evolutionen och dig och mig och oss alla – vårt jag. Ganska lite är känt om vad detta jag eller medvetandet egentligen är. Är de ens materiella? Behöver de vara det? Och är vi verkligen intelligentare än våra förfäder?

Evolutionen och jag belyser mänskligt vetande och evolution ur en rad aspekter: moral, könsroller, religion, artificiell intelligens och mikroorganismer. Slutsatserna är ofta förvånande, för vad vet vi egentligen om vår egen historia? Vi följer med på en ögonöppnande resa som tar oss från det första livet på jorden tills där vi är idag – och ännu längre. «

Boken finns att köpa bland annat hos Adlibris.

Recensioner


Den ekonomiska människans fall (2014)

» I den här boken riktar Johan Frostegård sin undersökande energi mot den vetenskap som kanske mer än andra påverkar världens öde, nationalekonomin. Hur ser de föreställningar om den ekonomiska människan ut som ligger till grund för mycket av det ekonomiska livet? Hur ser de ut i ett evolutionärt perspektiv?

Charles Darwins evolutionslära prövas, debatteras och hyllas på nytt världen över, i ständigt nya böcker om hur levande varelsers anpassning till miljön går till. Medicinprofessorn Johan Frostegård har tidigare i Nästan allt om människan. Evolutionen, generna, moralen och mycket mer (2a utg. 2013) undersökt oss människor i ljuset av evolutionen. I den här boken riktar han sin undersökande energi mot den vetenskap som kanske mer än andra påverkar världens öde, nationalekonomin. Hur ser de föreställningar om den ekonomiska människan ut som ligger till grund för mycket av det ekonomiska livet? Hur ser de ut i ett evolutionärt perspektiv?

I Den ekonomiska människans fall skisseras ett alternativt tänkande kring sådant som kriser i världsekonomin, vår förmåga att fatta rationella beslut i ekonomiska frågor och hur svensk sjukvård ska organiseras och styras. Skulle nationalekonomer bättre kunna förutse och hantera bubblor i ekonomin om de visste mer om evolutionen? Borde ekonomer vara försedda med en evolutionärt grundad syn på människans natur? Skulle svensk sjukvård fungera bättre om etiskt engagerade medicinare fick större inflytande över vårdens organisation än dagens byråkrater? «

KI.se

Boken finns att köpa bland annat hos Adlibris.

Recensioner


Nästan allt om människan (2011)

» Man citerar ofta Theodosius Dobzhanskys berömda sats: "Nothing makes sense in biology unless viewed in an evolutionary context", men medvetna tillämpningar förekommer relativt sällan. Johan Frostegårds bok är ett exempel på motsatsen. Det är ett imponerande försök att betrakta människans hela tillstånd ur evolutionär synpunkt. Man kan inte ta miste på att författaren är medicinare och biolog, men han överskrider utan minsta problem barriärer mellan den vetenskapliga och den humanistiska kulturen. Även de ibland vattentäta skotten mellan biologi och klinik lyser med sin frånvaro. Samtidigt bevaras den evolutionära kopplingen mellan vår biologi och våra sjukdomar. Det är en läsvärd och lärorik bok. «

Georg Klein, Karolinska Institutet

» …Apropå intelligens: särskilt intressant är Frostegård när han resonerar kring vilka frågor det inte är politiskt korrekt att forska i. Dit hör frågan om intelligensskillnader mellan folkgrupper.

Biologiskt betingade skillnader mellan män och kvinnor är också en het potatis: i USA fick rektorn för Harvard avgå efter att han talat om att män när det gäller intelligens är rikligare representerade än kvinnor i Gauss-kurvans båda ändar: det skulle alltså finnas fler lågt begåvade män men också fler manliga genier. Men vad jag själv nu på mången skogspromenad särskilt grunnat på är en detalj i Frostegårds utläggning av begreppet “sexuell selektion” som innebär att egenskaper som det motsatta könet uppfattar som attraktiva tenderar att spridas. Hit hör påfågelstjärten men också vissa hjortars väldiga hornuppsättningar som gått över styr och mest av allt är markörer och inte funktionella redskap. Nog är det näringslivets bonusar man kommer att tänka på? «

Merete Mazzarella, Sydsvenskan

Boken finns att köpa bland annat hos Adlibris (3:e upplagan).

Recensioner


Reumatism (2012)

» Här kan du läsa om de olika reumatiska sjukdomarna, om symtom, diagnos, behandlingar och prognos. Boken är skriven för patienter och anhöriga, likväl som för vårdpersonal, politiker och beslutsfattare.

Här berättar Johan Frostegård om de olika reumatiska sjukdomarna, om symtom, diagnos, behandling och prognos. Men han tar också upp och kritiserar vårdsystemet idag, ekonomismen, budgetstyrningen och beskriver hur patienten kommer i kläm.

Reumatism är ett ord som förr sände rysningar av obehag genom den som hörde det, och det är en sjukdom som också är vanlig idag. Men det som förr betydde en dom till livslångt lidande är numera en diagnos där det finns goda möjligheter att förhindra och lindra en invalidiserande utveckling.

"Forfarande vet inte läkarna varför många av de reumatiska sjukdomarna uppkommer, men framför allt forskningen om immunsystemet och utvecklingen av nya läkemedel ger anledning till optimism", säger Johan Frostegård. Detta är en omarbetad version av Reumatism som kom ut första gången 2006.

Boken ges ut i serien Karolinska Institutets forskare skriver som består av populärvetenskapliga böcker om de vanligaste folksjukdomarna. Tidigare i serien har det utkommit: Bröstcancer, Prostatacancer, Melanom, Dyslexi, Mage, Hörseln, Njurarna, Diabetes, Munnen, Alzheimer och MS. «

KI.se

Boken finns att köpa som e-bok bland annat hos Adlibris.

Recensioner


Älgarnas vinter

Omslag: Montage av Jan Biberg

» Stockholm 1738. En livfull, politiskt orolig huvudstad. I Ferkens gränd möter vi den unge kirurgen och fältskärn Fredrik Ekman, som någon gång också sänker sig till barberarens värv. Han har sina skäl, på lätt obestånd som han är. Och det finns inflytelserika män som under rakkniven, eller efter en sup eller två, ibland läcker viktig information. Vilket är till gagn för vår hjältes fortsatta verksamhet. Särskilt som han vid sidan av sin humanitära verksamhet bland hjälpsökande från salonger och ölstugor – ägnar sig åt kreativt tänkande.

Det gäller flera i hans krets. Medan Carl Linnaeus hemmavid röner spott och spe för sitt internationellt erkända Systema naturae, gör han sig grova pengar på att bota den olidliga överklassen från fransosen. Och Mårten Triewald har utöver alla sina tekniska innovationer fått den befängda idén att odla silkesmaskar. Vad gör man inte för handelsbalansen? “Skeppsbroadeln” och allsköns krämare har lyckats ta sig in i politiken sedan mössorna under Arvid Horn så snöpligen dragit sig tillbaka.

Samhällsnyttan står högt i kurs i Sverige. Avlägsna är drömmarna om stormaktstatus och krigsframgångar – helst mot Ryssland – och fjärran segrarens lön i rosiga famnar. Men kanske inte så länge.

Och vår vän Fredrik Ekman? Han får en lysande idé. Att tämja älgar är lösningen på nationens problem. Skogens konung utgör en dittills negligerad resurs, civilt, militärt och kriminellt. Följ den spännande berättelsen om hur en ung mans drömmar nästan blir verkliga. På 1700-talet. «

Bonniers


Salomos vikarie

Omslag: Montage av Jan Biberg

» Salomos vikarie är en roman där vår tid och 1700-talets slut på ett finurligt sätt speglas i varandra och ger perspektiv på maktens väsen och irrgångar. Den unge huvudpersonen arbetar som utredare på ett departement och vantrivs med karriärismen och tillvarons tomhet. På lediga stunder för han anteckningar om en ung uppåtsträvande man i kretsarna kring Gustav III:s hov . . . «

Bonniers